Mevcut Branch’i Terminale Satırına Eklemek

Merhaba

Ggit ile branchler arası gezerken, mevcut branch’in ne olduğunu hatırlamak için aşağıdaki komut yazılır.

git branch

Bu durumu biraz daha otomatize ederek, mevcut branch adını terminal satırına eklemek mantıklı olacaktır. Bunun için .bash_profile dosyasının sonuna -ubuntuda .bashrc ismindedir-  aşağıdaki script eklenmelidir.

# Git branch in prompt.
parse_git_branch() {
    git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/ (\1)/'
}
export PS1="\u@\h \W\[\033[32m\]\$(parse_git_branch)\[\033[00m\] $ "

Ardından source ~/.bashrc komutu verilecek bu değişiklik aktif hale getirilir. Artık aşağıdaki gibi yeşil renkte çalışılan branch adı gözükecektir.

git branchname to terminale