PEframe ile Zararlı Yazılımlar üzerinde Statik Analiz Gerçekleştirmek

Merhaba

Analiz edilecek olan Portable Executable hakkında temel bilgileri elde etmek, zararlı yazılım analizi sürecinin OSINT aşaması sayılabilir. Bu nedenle “hedef” olarak nitelendirdiğimiz zararlı yazılım hakkında mümkün mertebe tüm bilgileri etmek önemlidir.

Bu işlem için PEframe isimli açık kaynak kodlu araç kullanılabilir. 

PEframe özellikleri ve Kurulum

PEframe aracı, test edilen zararlı yazılım üzerinde aşağıdaki durumları analiz edebilmektedir.

 • Import table
 • Export table
 • String ifadelerin tespiti
 • Section bilgileri
 • Xor, Sign, Packer, Anti Debug, Anti VM tespiti
 • Dosya boyutu, compile time, Digital Signature vb bilgiler
 • API tespiti

PEframe aracının kurulumu bir git komutu kadar kolaydır.

git clone https://github.com/guelfoweb/peframe.git

Bu komut sonrası peframe kullanıma hazır durumdadır.

Örnek kullanım

Örnek olarak internetten rastgele indirdiğim bir zararlı yazılımı ele aldım.

wget http://5.254.98.54/pod1/sdfbfhj.exe -O /tmp/test.exe

 Bu testleri her ihtimale karşı Kali üzerinde gerçekleştirmenizi öneriyorum. Herhangi yanlış bir çift tıklama Windows kullanıcılarını mağdur edebilir.

Şimdiyse bu zararlı yazılımı peframe aracına verelim.

mince@rootlab peframe (master) $ python peframe.py /tmp/test.exe 

Short information
------------------------------------------------------------
File Name     test.exe
File Size     987648 byte
Compile Time    2015-01-09 20:00:25
DLL        False
Sections      4
Hash MD5      0be76c0783db3d7d6ed2719f412e7c76
Hash SHA-1     cbd063e8ffba72140d0476bc150cc5e7360594e0
Imphash      1fbda6f56eb97c298565a75bcb4054a7
Detected      Packer, Anti Debug, Anti VM
Directory     Import, Resource

Packer matched [1]
------------------------------------------------------------
Packer       Borland Delphi 3.0 (???)

Anti Debug discovered [3]
------------------------------------------------------------
Function      GetLastError
Function      TerminateProcess
Function      UnhandledExceptionFilter

Anti VM Trick discovered [1]
------------------------------------------------------------
Trick       VMCheck.dll

Suspicious API discovered [32]
------------------------------------------------------------
Function      CloseHandle
Function      CreateFileW
Function      CreateProcessAsUserW
Function      DeleteFileW
Function      GetCommandLineA
Function      GetCommandLineW
Function      GetCurrentProcess
Function      GetCurrentProcessId
Function      GetDriveTypeA
Function      GetDriveTypeW
Function      GetFileAttributesA
Function      GetFileAttributesW
Function      GetModuleFileNameW
Function      GetModuleHandleA
Function      GetModuleHandleW
Function      GetProcAddress
Function      GetStartupInfoA
Function      GetSystemDirectoryW
Function      GetTickCount
Function      GetWindowsDirectoryW
Function      LoadLibraryA
Function      LoadLibraryW
Function      OpenProcessToken
Function      RegCloseKey
Function      RegDeleteValueW
Function      RegOpenKeyA
Function      RegOpenKeyExW
Function      Sleep
Function      TerminateProcess
Function      UnhandledExceptionFilter
Function      VirtualAllocEx
Function      WriteFile

File name discovered [8]
------------------------------------------------------------
Library      ADVAPI32.dll
Library      GDI32.dll
Library      KERNEL32.dll
Library      SHLWAPI.dll
Library      USER32.dll
Library      WINMM.dll
Library      msvcrt.dll
Library      ole32.dll

Meta data found [11]
------------------------------------------------------------
LegalCopyright   \xa9 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
InternalName    WordConv
FileVersion     12.0.6500.5000
CompanyName     Microsoft Corporation
LegalTrademarks1  Microsoft\xae is a registered trademark of Microsoft Corporation.
LegalTrademarks2  Windows\xae is a registered trademark of Microsoft Corporation.
ProductName     2007 Microsoft Office system
ProductVersion   12.0.6500.5000
FileDescription   Word Converter
OriginalFilename  WordConv.exe
Translation     0x0409 0x04e4

Çıktıyı analiz ettiğimizde, test edilen uygulamayı dış hatları ile tanımış oluyoruz. Örneğin 2007 Microsoft Office system meta data bilgisi bulunan bu uygulama internet üzerinde Word Converter olarak lanse edilmekte ve orjinal adı WordConv.exe.  Ayrıca  VMCheck.dll ile Anti-VM özelliği bulunmakta.